Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A

Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A

Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A

Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A, bấm nguồn lên dao động và chạm thẳng luôn, các bạn gỡ bỏ tụ trong hình. Hôm nay sửa chữa điện thoại chia sẻ v...
Comment 04 August

Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A, bấm nguồn lên dao động và chạm thẳng luôn, các bạn gỡ bỏ tụ trong hình. Hôm nay sửa chữa điện thoại chia sẻ với các bạn giải pháp Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A.


Từ khóa tìm kiếm: S5360 chạm nguồn, s5360 mất nguồn, s5360 chập vbat, galaxy y s5360 ic nguồn nóng ran.

Chúc các bạn thành công!

Samsung S5360 chạm nguồn 0,1A Samsung S5360 chạm nguồn 0,1AQ Channel8.8stars based on9reviewsSamsung S5360 chạm nguồn 0,1A, bấm nguồn lên dao động và chạm thẳng luôn, các bạn gỡ bỏ tụ trong hình. Hôm nay sửa chữa điện thoại chia sẻ v...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết