Samsung GT-S5300 sạc không báo gì

Samsung GT-S5300 sạc không báo gì

Samsung GT-S5300 sạc không báo gì, các bạn tiến hành check áp 5v theo hình dưới. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn g...
04 August

Samsung GT-S5300 sạc không báo gì, các bạn tiến hành check áp 5v theo hình dưới. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp Samsung GT-S5300 sạc không báo gì, trường hợp thay chân sạc hoặc câu theo hình nhưng vẫn không có áp thì các bạn thay ic theo hình dưới.


Chúc các bạn thành công!

Samsung GT-S5300 sạc không báo gì Samsung GT-S5300 sạc không báo gìQ Chanel8.8stars based on9reviewsSamsung GT-S5300 sạc không báo gì, các bạn tiến hành check áp 5v theo hình dưới. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn g...