Samsung G530 mất mic

Samsung G530 mất mic

Samsung G530 mất mic, thay mic khác không được. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn sơ đồ mic Samsung G530, các bạ...
04 August

Samsung G530 mất mic, thay mic khác không được. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn sơ đồ mic Samsung G530, các bạn tiến hành đo test theo sơ đồ bên dưới.


Từ khóa tìm kiếm: g531 mat mic, cau mic g530h, g530 mic noi khong nghe, g532 mat mic, cau mic g531.

Chúc các bạn thành công!

Samsung G530 mất mic Samsung G530 mất micQ Chanel8.8stars based on9reviewsSamsung G530 mất mic, thay mic khác không được. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn sơ đồ mic Samsung G530, các bạ...