Lỗi FindFlashMediaAndKeepOut:601

Lỗi FindFlashMediaAndKeepOut:601

iPhone 5 treo táo sập nguồn, sạc pin xong bật nguồn lên thông báo như sau: [NAND ] _FindFlashMediaAndKeepout :601 physical nand block offs...
06 August

iPhone 5 treo táo sập nguồn, sạc pin xong bật nguồn lên thông báo như sau:

[NAND ] _FindFlashMediaAndKeepout :601 physical nand block offset 1
[NAND ] start :356 this 0x9f538400 PROVIDER=0x9f6b1f00 flashMedia=0x9f6b1f00
[NAND ] WMR_Start : 149 Apple PPN NAND Driver , Read/Write
[NAND ] WMR_Start : 174 FIL_Init [OK]
[NAND ] WMR_Open : 371 VFL_Open [OK]
[NAND ] s_cxt_boot : 88 sftl : error , unclean shutdown; adopted 11280 spans
[NAND ] WMR_Open : 420 FTL_Open [OK]
[NAND ] _publishServices : 642 FTL capabilities : 0x00000001
[NAND ] _ppnvflGetStruct : 3469 Checking borrowed blocks - count : 23 max_count : 23
[NAND ] _fetchBorrowedList : 881 number of borrowed blocks 16

Lỗi FindFlashMediaAndKeepOut:601

Hôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn fix lỗi NAND ERROR.

Bước 1: Flash Fileware mới nhất.
Bước 2: Thay cáp cảm biến khác.

Chúc các bạn thành công!

Lỗi FindFlashMediaAndKeepOut:601 Lỗi FindFlashMediaAndKeepOut:601Q Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5 treo táo sập nguồn, sạc pin xong bật nguồn lên thông báo như sau: [NAND ] _FindFlashMediaAndKeepout :601 physical nand block offs...