iPhone 5s mất camera trước và camera sau

iPhone 5s mất camera trước và camera sau

Nhận máy iPhone 5s bật camera tối thui, kiểm tra thấy mất cả camera trước và camera sau, đo tổng trở thấy đủ, kiểm tra mất áp 2,8v. Bài viết...
22 August

Nhận máy iPhone 5s bật camera tối thui, kiểm tra thấy mất cả camera trước và camera sau, đo tổng trở thấy đủ, kiểm tra mất áp 2,8v. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 5s mất camera trước và camera sau, các bạn kiểm tra theo sơ đồ bên dưới.


Nếu mất áp 2,8v sẽ mất cả camera trước và sau, các bạn câu cấp áp 2,8v theo hình dưới.


Sơ đồ câu áp 2,8v


Hình ảnh thực tế trên main


Ngoài ra nếu iphone 5s của bạn chỉ lỗi camera trước thì có thể do mất áp 1.2v


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5s lỗi camera trước, iphone 5s loi camera sau, 5s camera sau den thui, iphone 5 mat camera sau va den flash, iphone 5s camera truoc den thui, iphone 5s mat camera sau va den flash, iphone 5s camera sau den thui, iphone 5 loi camera sau.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5s mất camera trước và camera sau iPhone 5s mất camera trước và camera sauQ Chanel8.8stars based on9reviewsNhận máy iPhone 5s bật camera tối thui, kiểm tra thấy mất cả camera trước và camera sau, đo tổng trở thấy đủ, kiểm tra mất áp 2,8v. Bài viết...