iPhone 4 liệt phím home

iPhone 4 liệt phím home

iPhone 4 liệt phím home đã thay cáp mà không hết anh em test theo hình dưới đây, điểm xanh trong hình là điểm J của phím home. Hôm nay sua d...
17 August

iPhone 4 liệt phím home đã thay cáp mà không hết anh em test theo hình dưới đây, điểm xanh trong hình là điểm J của phím home. Hôm nay sua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 4 liệt phím home, các bạn tháo cáp lấy nhíp kẹp điểm J đó với mass xem có tác dụng không.


Sau đó gỡ bỏ ic trong hình và câu tắt.


Từ khóa tìm kiếm: liệt nút home iphone 6, cách sửa nút home iphone 4s, giá nút home iphone 4, cau phim home iphone 4, cách khắc phục nút home iphone 4, nút home bị liệt không bấm được, cau nut home iphone 4, hỏng nút home iphone 5s.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 4 liệt phím home iPhone 4 liệt phím homeQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 4 liệt phím home đã thay cáp mà không hết anh em test theo hình dưới đây, điểm xanh trong hình là điểm J của phím home. Hôm nay sua d...