iPhone 7 Plus mất nguồn

iPhone 7 Plus mất nguồn

iPhone 7 Plus mất nguồn chạm nóng U2301 treo 0.3a (bản thân con này nó không chạm , nhưng chạm thì nóng con này). Bài viết dưới đây sửa chữa...
03 December

iPhone 7 Plus mất nguồn chạm nóng U2301 treo 0.3a (bản thân con này nó không chạm , nhưng chạm thì nóng con này). Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 7 Plus mất nguồn treo 0,3a.


Câu 4 chân như hình.


Sau khi câu 4 chân em này thì cấp nguồn nó sẽ chạm thẳng, các bạn chích pin phát hiện chạm C3002 chạm thì gỡ bỏ.


Xem thêm: Sửa iPhone 7 Plus mất nguồn

Từ khóa tìm kiếm: iphone 7 plus bị sập nguồn, iphone 7 không lên nguồn, iphone 7 plus không lên nguồn, iphone 7 mất nguồn, 7 plus mat nguon, iphone 7 plus cham nguon, lỗi sập nguồn iphone 7 plus, iphone 7 tự nhiên sập nguồn.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 7 Plus mất nguồn iPhone 7 Plus mất nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 7 Plus mất nguồn chạm nóng U2301 treo 0.3a (bản thân con này nó không chạm , nhưng chạm thì nóng con này). Bài viết dưới đây sửa chữa...