iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng

iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng

iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng

Hôm nay sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng. Đầu tiên  đo áp C1541 =5v1, C2050 =5...
Comment 18 July

Hôm nay sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng. Đầu tiên  đo áp C1541 =5v1, C2050 =5v7 những áp này chỉ khi lắp màn hình mới có áp nhé ace, nếu các áp trên không có thì ace kt tại L1519 =4v áp cấp trực tiếp cho ic U1501 để cấp cho các áp trên. Nếu không có áp 4v tại L1519 thì ace thay thế L1519. Còn tại L1519 vẫn có áp 4v thì ace tiến hành thay U1501.


Từ khóa tìm kiếm: chia sẻ iphone 6 mất hiển thị, iphone 6 mất đèn màn hình, iphone 6 mat hien thi mat den, iphone 6 mất hiển thị, mất đèn, iphone 6 mất hiển thị màn hình, chia se iphone 6 mat hien thi, iphone 6 không hiển thị màn hình, iphone 6 plus mất hiển thị.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sángQ Channel8.8stars based on9reviewsHôm nay sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 mất hiển thị, đèn màn hình vẫn sáng. Đầu tiên  đo áp C1541 =5v1, C2050 =5...

Blogger Comments


No comments. Chúc mừng bạn là người đầu tiên.

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết