iPhone 6 chập nguồn

iPhone 6 chập nguồn

Nhận máy chập nguồn nóng Q1403 tháo Q1403 hết chạm nhưng đo tại c1418, c1417, c1415, c1411... vẫn chạm. Đo chạm đường PP_VCC_MAIN.cuối cùng ...
18 July

Nhận máy chập nguồn nóng Q1403 tháo Q1403 hết chạm nhưng đo tại c1418, c1417, c1415, c1411... vẫn chạm. Đo chạm đường PP_VCC_MAIN.cuối cùng gỡ tụ C1552 đường PP_VCC_MAIN ic đèn ok. Bài viết dưới đây sua chua dien thoai chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 chập nguồn.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 chết nguồn, iphone 6 cham q1403, iphone 6 chạm pp_vcc_main, iphone 6 mat nguon treo kim, iphone 6 rot nuoc mat nguon, iphone 6 cham ap thu cap, iphone 6 plus mat nguon treo kim, iphone 6s cham vbat.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6 chập nguồn iPhone 6 chập nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsNhận máy chập nguồn nóng Q1403 tháo Q1403 hết chạm nhưng đo tại c1418, c1417, c1415, c1411... vẫn chạm. Đo chạm đường PP_VCC_MAIN.cuối cùng ...