iPhone 6 chạm nguồn

iPhone 6 chạm nguồn

iPhone 6 chạm nguồn thẳng, chỉnh bộ cấp nguồn về 0v rồi kẹp vào main, chỉnh nguồn lên từ từ thấy nóng ic chuông. Gỡ bỏ ic chuông hết chạm, đ...
18 July

iPhone 6 chạm nguồn thẳng, chỉnh bộ cấp nguồn về 0v rồi kẹp vào main, chỉnh nguồn lên từ từ thấy nóng ic chuông. Gỡ bỏ ic chuông hết chạm, đóng lại ic chuông lại chạm, gỡ bỏ c1648 ok. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại chia sẻ với các bạn giải pháp iPhone 6 chạm nguồn.


Từ khóa tìm kiếm: iphone 6 chạm pp_vcc_main, iphone 6 cham q1403, iphone 6s cham vbat, iphone 6 mat nguon treo kim, iphone 6 chết nguồn, iphone 6 plus cham vbat, iphone 6 cham ap thu cap, iphone 6 rot nuoc mat nguon.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 6 chạm nguồn iPhone 6 chạm nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 6 chạm nguồn thẳng, chỉnh bộ cấp nguồn về 0v rồi kẹp vào main, chỉnh nguồn lên từ từ thấy nóng ic chuông. Gỡ bỏ ic chuông hết chạm, đ...