Viettel V6216 sạc không báo gì

Viettel V6216 sạc không báo gì

Viettel V6216 sạc không báo gì

Viettel V6216 sạc không báo gì. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ chia sẻ với các bạn giải pháp Viettel V6216 sạc không báo gì. TH ...
08 July

Viettel V6216 sạc không báo gì. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ chia sẻ với các bạn giải pháp Viettel V6216 sạc không báo gì.

TH 1: Kiểm tra áp tại chân sạc 4,7v (thiếu áp thay chân sạc)
TH 2: Đo áp tại ic 6 chân (thiếu áp thay ic khác)


TH3: Thay 6 chân, 3 chân vẫn sạc vẫn không báo gì. Chỉ có áp ở con 3 chân và 6 chân, không có áp ở chân pin. Sau một hồi đo thấy đứt đường bên dưới, câu lại ok.


Ngoài ra các bạn thử câu tắt theo hình dưới


Từ khóa tìm kiếm: v6216 lỗi sạc pin, xphone x6216 sac khong day pin, viettel x6216 sac khong day pin, v6216 cam sac bao usb, viettel x6216 lỗi sạc pin, sơ đồ sạc v6216, viettel v6216 sac ko day bin, x6216 sac khong vao pin.

Chúc các bạn thành công!

Viettel V6216 sạc không báo gì Viettel V6216 sạc không báo gìAdmin8.8stars based on9reviewsViettel V6216 sạc không báo gì. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại sẽ chia sẻ với các bạn giải pháp Viettel V6216 sạc không báo gì. TH ...

Blogger Comments