Nokia 215 sạc không báo gì

Nokia 215 sạc không báo gì

Nokia 215 sạc không báo gì

Nokia 215 rơi nước mất mạch sạc, sạc không báo gì. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn giải pháp Nokia 215 sạc khô...
02 July

Nokia 215 rơi nước mất mạch sạc, sạc không báo gì. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn giải pháp Nokia 215 sạc không báo gì. Các bạn tiến hành theo các bước sau.

TH 1: Gỡ bỏ ic kính và câu tắt theo hình.


TH 2: Kiểm tra và câu tắt theo hình dưới.


TH 3: Ic sạc lỗi các bạn có thể gỡ và thay thế bằng ic sạc 1280 và câu theo hình.


Từ khóa tìm kiếm: nokia rm 1187 sac khong bao gi, nokia 216 sac khong bao gi, nokia 215 sạc không đầy pin, rm 1110 sac khong bao gi, nokia 215 sac bao usb, rm 1190 sac khong bao gi, nokia 216 sac khong day pin, nokia 216 sac khong vao pin.

Chúc các bạn thành công!

Nokia 215 sạc không báo gì Nokia 215 sạc không báo gìQ Channel8.8stars based on9reviewsNokia 215 rơi nước mất mạch sạc, sạc không báo gì. Bài viết dưới đây sửa chữa điện thoại xin chia sẻ với các bạn giải pháp Nokia 215 sạc khô...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết