Xóa dòng chữ cung cấp bởi Blogger

Xóa dòng chữ cung cấp bởi Blogger

Xóa dòng chữ cung cấp bởi Blogger

Cung cấp bởi Blogger là Attribution widget - một tiện ích được tích hợp sẵn trong blogspot, khi vào phần bố cục (layout) cũng không xóa được...
02 July

Cung cấp bởi Blogger là Attribution widget - một tiện ích được tích hợp sẵn trong blogspot, khi vào phần bố cục (layout) cũng không xóa được. Hôm nay sua chua dien thoai sẽ hướng dẫn các bạn xóa dòng chữ cung cấp bời Blogger.


Hướng dẫn ẩn dòng chữ cung cấp bời Blogger.

Đăng nhập Blog > Vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Ấn Ctrl F tìm chữ 'Attribution'
Các bạn sẽ thấy dòng.

<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>

Thay từ true thành false rồi lưu mẫu lại.

Cuối cùng vào phần Bố cục, mở tiện ích [Định cấu hình Thuộc tính] Cung cấp bởi blogger . Lúc này ta sẽ thấy đã có thêm chữ Xóa bỏ, ấn Xóa bỏ và lưu lại là xong.


Hướng dẫn xóa dòng chữ cung cấp bời Blogger.

Đăng nhập Blog > Vào Chủ đề > Chỉnh sửa HTML > Ấn Ctrl F tìm chữ 'Attribution'
Các bạn sẽ thấy dòng.

<b:widget id='Attribution1' locked='true' title='' type='Attribution'>

Xóa toàn bộ dòng trên và lưu lại.

Từ khóa tìm kiếm: xóa được tạo bởi blogger, xóa tiện ích trong blogger, chủ đề cửa sổ hình ảnh được tạo bởi blogger, bản quyền blog, xóa cung cấp bởi blogger, xóa dòng được tạo bởi blogger.

Chúc các bạn thành công!

Xóa dòng chữ cung cấp bởi Blogger Xóa dòng chữ cung cấp bởi BloggerQ Channel8.8stars based on9reviewsCung cấp bởi Blogger là Attribution widget - một tiện ích được tích hợp sẵn trong blogspot, khi vào phần bố cục (layout) cũng không xóa được...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết