Khắc phục lỗi windows nhận driver chậm

Khắc phục lỗi windows nhận driver chậm

Hôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi windows nhận driver chậm do tính năng tự động cập nhập driver qua Window...
17 July

Hôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi windows nhận driver chậm do tính năng tự động cập nhập driver qua Window Update của Microsoft.

Khắc phục lỗi windows nhận driver chậm.

Click chuột phải vào My Computer chọn Propeties.


Chọn Advanced System Settings.


Cửa sổ mới chọn tab Hardware > Device Installation Settings.


Chọn như hình sau đó chọn Saves Changes.


Từ khóa tìm kiếm: cổng usb không nhận thiết bị, xung đột driver usb, driver cổng usb, cài lại driver usb, cong usb khong on dinh, cổng usb không nhận gamepad controller, máy tính không nhận cổng com.

Chúc các bạn thành công!

Khắc phục lỗi windows nhận driver chậm Khắc phục lỗi windows nhận driver chậmQ Chanel8.8stars based on9reviewsHôm nay sửa chữa điện thoại sẽ hướng dẫn các bạn cách khắc phục lỗi windows nhận driver chậm do tính năng tự động cập nhập driver qua Window...