iPhone 5s hao nguồn

iPhone 5s hao nguồn

iPhone 5s hao nguồn, kẹp dòng thấy bình, ráp máy lại hao nguồn. Cách ly camera trước, camera sau, cáp sạc vẫn thế, lần mò mãi thì do touch i...
15 July

iPhone 5s hao nguồn, kẹp dòng thấy bình, ráp máy lại hao nguồn. Cách ly camera trước, camera sau, cáp sạc vẫn thế, lần mò mãi thì do touch id, cứ ráp máy lắp touch id vào là hao nguồn. Vào cài đặt vân tay thì ẩn. Hôm nay sua chua dien thoai sẽ hướng dẫn các bạn sửa chữa iPhone 5s lắp touch id hao nguồn.

Giải pháp 1: Gỡ bỏ 2 con tụ trong ô khoanh màu đỏ (touch id - vân tay hoạt động bình thường)


Giải pháp 2: Gỡ bỏ ic kính cấp áp trong ô màu đỏ (mất vân tay - touch id) chỉ sử dụng được phím home như 5 thường


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5s ăn nguồn chờ, iphone 5s hao nguon sau, chia se 5s mất vân tay.

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5s hao nguồn iPhone 5s hao nguồnQ Chanel8.8stars based on9reviewsiPhone 5s hao nguồn, kẹp dòng thấy bình, ráp máy lại hao nguồn. Cách ly camera trước, camera sau, cáp sạc vẫn thế, lần mò mãi thì do touch i...