Hard Reset LG D380

Hard Reset LG D380

Hard Reset LG D380 với trường hợp máy chậm, giật, đơ, lag hay quên mật khẩu khóa màn hình Bước 1: Tắt nguồn điện thoại. Bước 2: Nh...
23 November

Hard Reset LG D380 với trường hợp máy chậm, giật, đơ, lag hay quên mật khẩu khóa màn hình


Bước 1: Tắt nguồn điện thoại.
Bước 2: Nhấn tổ hợp phím Volume Down (Giảm âm lượng) + Power (Nguồn).
Bước 3: Chờ xuất hiện con Android có dấu chấm than thì bạn thả tay ra. Bạn nhấn Power (Nguồn) sẽ xuất hiện chế độ Recovery Mode.
Bước 4: Dùng phím Volume Down (Giảm âm lượng), chọn (Wipe data/ factory reset), nhấn phím Volume Up (Tăng âm lượng) để đồng ý.
Bước 5: Tiếp đến dùng phím Volume Down (Giảm âm lượng) chuyển xuống hàng (Yes -- delete all user data), nhấn phím Volume Up (Tăng âm lượng) để đồng ý.
Bước 6: Chọn Reboot system now và bạn chờ khởi động lại máy

Từ khóa tìm kiếm: lg d380 treo log, up rom lg d380, rom lg d380 kdz, rom goc lg d380.

Chúc các bạn thành công!

Hard Reset LG D380 Hard Reset LG D380Q Chanel8.8stars based on9reviewsHard Reset LG D380 với trường hợp máy chậm, giật, đơ, lag hay quên mật khẩu khóa màn hình Bước 1: Tắt nguồn điện thoại. Bước 2: Nh...