Samsung G530 mất loa ngoài

Samsung G530 mất loa ngoài

Samsung G530 nhận khách chạm nguồn, gỡ con L gần ic nguồn thì hết chạm nhưng lại mất loa ngoài. Các bạn kiểm tra cuộn dây trong ô màu đỏ, nế...
23 November

Samsung G530 nhận khách chạm nguồn, gỡ con L gần ic nguồn thì hết chạm nhưng lại mất loa ngoài. Các bạn kiểm tra cuộn dây trong ô màu đỏ, nếu đứt thì thay thế. Nếu mất loa trong hoặc nhỏ rè thì đo 2 con tụ trong ô màu trắng có chạm mass không, nếu chạm mass thì cách ly.


Từ khóa tìm kiếm: samsung g530h mat loa ngoai, g530h mat loa trong loa ngoai, g531 mat loa ngoai, g531 mat loa trong, samsung g530h mất loa ngoài, g530 mat am thanh, samsung g530 mat loa trong, samsung g530 loa ngoai nho.

Chúc các bạn thành công!

Samsung G530 mất loa ngoài Samsung G530 mất loa ngoàiQ Chanel8.8stars based on9reviewsSamsung G530 nhận khách chạm nguồn, gỡ con L gần ic nguồn thì hết chạm nhưng lại mất loa ngoài. Các bạn kiểm tra cuộn dây trong ô màu đỏ, nế...