iPad mini 1 mất đèn màn hình

iPad mini 1 mất đèn màn hình

Anh em thay cảm ứng khi tháo ra lắp màn thường chạm mất áp 15v gây mất đèn hình hình. Các bạn câu tắt L2200 nếu chưa ok thay D8228 (diot đèn...
07 September

Anh em thay cảm ứng khi tháo ra lắp màn thường chạm mất áp 15v gây mất đèn hình hình. Các bạn câu tắt L2200 nếu chưa ok thay D8228 (diot đèn dùng chung diot iPhone 5, 5s)


Từ khóa tìm kiếm: chia sẻ ipad 2 mất đèn màn hình, ipad mini 3 mat den man hinh, ipad mini 2 mat den man hinh, ipad 3 mat den man hinh, ipad 2 mat den man hinh, chia sẻ ipad mini 2 mất đèn màn hình, ipad 4 mat den man hinh.

Chúc các bạn thành công!

iPad mini 1 mất đèn màn hình iPad mini 1 mất đèn màn hìnhQ Chanel8.8stars based on9reviewsAnh em thay cảm ứng khi tháo ra lắp màn thường chạm mất áp 15v gây mất đèn hình hình. Các bạn câu tắt L2200 nếu chưa ok thay D8228 (diot đèn...