Hard Reset Samsung Galaxy J1 J100h

Hard Reset Samsung Galaxy J1 J100h

Thiết lập lại cài đặt gốc điện thoại Samsung J100h Galaxy J1 Phương pháp thứ nhất: Bước 1: Tắt điện thoại bằng cách giữ nút Nguồn (Powe...
23 November

Thiết lập lại cài đặt gốc điện thoại Samsung J100h Galaxy J1

Phương pháp thứ nhất:

Bước 1: Tắt điện thoại bằng cách giữ nút Nguồn (Power)Bước 2: Bật Nguồn (Power) bằng cách giữ phím Nguồn (Power) khoảng 3 giây rồi nhấn giữ phím Tăng âm lượng (Volume Up) và phím Home


Bước 3: Sau khi xuất hiện logo thì nhả tay khỏi phím Nguồn (Power), vẫn giữ phím Tăng âm lượng (Volume Up)Home đến khi vào chế độ khôi phục

Bước 4: Sử dụng phím Giảm âm lượng (Volume Down) di chuyển tới dòng "wipe data/factory reset"


Bước 5: Nhấn phím Nguồn (Power) để xác nhận


Bước 6: Đợi máy khởi động lại, chọn "reboot system now" nhấn phím Nguồn (Power) để xác nhận
Bước 7: Đợi máy khởi động lại là bạn đã hoàn tất quá trình Hard Reset Samsung Galaxy J1 J100h

Phương pháp thứ hai:

Bước 1: Nếu màn hình tắt, nhấn phím Nguồn (Power) để bật lại.
Bước 2: Tìm và chọn Cài đặt > Người dùng và Sao lưu .
Bước 3: Đặt lại dữ liệu
Xác nhận tất cả thông tin trên màn hình của bạn.
Vậy là bạn đã hoàn thành quá trình khôi phục cài đặt gốc j100h

Từ khóa tìm kiếm: huong dan hard reset samsung j1, j100h treo logo, up rom j100h, reset j1 2015, j100 treo logo, samsung j100h hard reset, samsung j1 treo logo, samsung j1 hard reset.

Chúc các bạn thành công!

Hard Reset Samsung Galaxy J1 J100h Hard Reset Samsung Galaxy J1 J100hQ Chanel8.8stars based on9reviewsThiết lập lại cài đặt gốc điện thoại Samsung J100h Galaxy J1 Phương pháp thứ nhất: Bước 1: Tắt điện thoại bằng cách giữ nút Nguồn (Powe...