Nokia C2-01 không nhận sim

Nokia C2-01 không nhận sim

Nhận máy nokia c2-01 không nhận sim, tháo máy có hiện tượng rơi nước, đo áp sim không có, thấy mốc, gỡ ra mất chân tụ cấp áp, anh em câu the...
23 November

Nhận máy nokia c2-01 không nhận sim, tháo máy có hiện tượng rơi nước, đo áp sim không có, thấy mốc, gỡ ra mất chân tụ cấp áp, anh em câu theo hình dưới.


Từ khóa tìm kiếm: C2-01 không nhận sim,C2-01 khong nhan sim.

Chúc các bạn thành công!

Nokia C2-01 không nhận sim Nokia C2-01 không nhận simQ Chanel8.8stars based on9reviewsNhận máy nokia c2-01 không nhận sim, tháo máy có hiện tượng rơi nước, đo áp sim không có, thấy mốc, gỡ ra mất chân tụ cấp áp, anh em câu the...