iPhone 5 vào camera trước tối đen, camera sau vẫn bình thường

iPhone 5 vào camera trước tối đen, camera sau vẫn bình thường

iPhone 5 vào camera trước tối đen, camera sau vẫn bình thường

Như tiêu đề nhận máy iPhone 5 rơi nước vào camera trước tối đen, camera sau vẫn sử dụng bình thường. Đo áp thấy thiếu áp 2,8v cấp cho camera...
23 November

Như tiêu đề nhận máy iPhone 5 rơi nước vào camera trước tối đen, camera sau vẫn sử dụng bình thường. Đo áp thấy thiếu áp 2,8v cấp cho camera, kiểm tra thấy cuộc dây FL 44 bị đứt. ae câu tắt lại ok


Từ khóa tìm kiếm: iphone 5 camera truoc khong chup duoc, chia se iphone 5 loi camera truoc, iphone 5 camera truoc den thui, iphone 5 hong camera sau, 5s camera truoc sau den thui, camera truoc iphone 5 bi den, iphone 5 camera toi den, iphone 5s vao camera den thui, iphone 5 camera trước không chụp được, chia sẻ iphone 5 lỗii camera trước, iphone 5 camera trước đen thui, iphone 5 hỏng camera sau, 5s camera trước sau đen thui, camera trước iphone 5 bị đen, iphone 5 camera tối đen, iphone 5s vào camera đen thui

Chúc các bạn thành công!

iPhone 5 vào camera trước tối đen, camera sau vẫn bình thường iPhone 5 vào camera trước tối đen, camera sau vẫn bình thườngQ Channel8.8stars based on9reviewsNhư tiêu đề nhận máy iPhone 5 rơi nước vào camera trước tối đen, camera sau vẫn sử dụng bình thường. Đo áp thấy thiếu áp 2,8v cấp cho camera...

Blogger Comments

 • Kí tự đặc biệt
 • Tôi Share
 • Star Mạnh Blog
 • Văn Tuấn Blog
 • Tuổi Trẻ IT
 • Văn Thắng Blog
 • Duy Blogs
 • Star Sinh Blog
 • Lê Bá Long IT
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết
 • Đặt liên kết