Hard Reset LG G2 D802

Hard Reset LG G2 D802

I. Hard Reset - Khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng Bước 1: Tắt nguồn điện thoại. Bước 2: Nhấn và giữ đồng thời 2 phím Volu...
23 November

I. Hard Reset - Khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng


Bước 1: Tắt nguồn điện thoại.


Bước 2: Nhấn và giữ đồng thời 2 phím Volume Up (Giảm âm lượng) và Power (Nguồn) tới khi logo LG xuất hiện.


Bước 3: Khi biểu tượng LG xuất hiện hãy bỏ tay khỏi phím Power (Nguồn), vẫn giữ phím Volume Up (Giảm âm lượng) và sau đó nhấn tiếp phím Power (Nguồn).
Bây giờ, bạn sẽ thấy menu khôi phục cài đặt gốc.

Bước 4: Xác nhận bằng cách nhấn phím Power (Nguồn) hai lần để khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng LG G2 D802.

Đợi điện thoại khởi động lại là bạn đã hoàn tất quá trình.

II. Khôi phục cài đặt gốc.

Bước 1: Mở nguồn điện thoại.

Bước 2: Đi tới Cài đặt (Setting).
Bước 3: Chọn General (Cài đặt chung) và sau đó Backup & reset (Sao lưu và đặt lại).
Bước 4: Chạm Đặt lại Điện thoại (Reset Phone). 
Bước 5: Chọn Xóa Mọi thứ nếu bạn chắc chắn muốn xóa tất cả dữ liệu. 
Bước 6: Chọn OK để xác nhận toàn bộ hoạt động.

Từ khóa tìm kiếm: Hard Reset LG, Hard Reset LG G2, Hard Reset D802, Hard Reset LG G2 D802.

Chúc các bạn thành công.

Hard Reset LG G2 D802 Hard Reset LG G2 D802Q Chanel8.8stars based on9reviewsI. Hard Reset - Khôi phục cài đặt gốc bằng phím cứng Bước 1: Tắt nguồn điện thoại. Bước 2: Nhấn và giữ đồng thời 2 phím Volu...