Tool xem sơ đồ mạch điện thoại miễn phí

24 January
Chia sẻ cho các bạn tool xem sơ đồ mạch điện thoại miễn phí dành cho anh em sửa phần cứng, Software phoneboard. Tool giao diện dễ nhìn,dễ ... Xem tiếp >
Tool xem sơ đồ mạch điện thoại miễn phí Tool xem sơ đồ mạch điện thoại miễn phíQ Chanel8.8stars based on9reviewsChia sẻ cho các bạn tool xem sơ đồ mạch điện thoại miễn phí dành cho anh em sửa phần cứng, Software phoneboard. Tool giao diện dễ nhìn,dễ ...

Download MRT dongle Ver 2.60 Update Download MRT dongle Ver 2.60 UpdateQ Chanel8.8stars based on9reviewsMRT 2.60 Update New. MRT là 1 Dongle Support khá mạnh các dòng Meizu, Huawei, Oppo, Vivo, .. boot tốt các loại chip MTK đời mới. MR...
Testpoint Oppo F9 Edl qualcomm 9008 Testpoint Oppo F9 Edl qualcomm 9008Q Chanel8.8stars based on9reviewsTất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy, chọc testpoin. Oppo F9 testpoin Open MRT > MTK Tool > boot: EMM...
Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008 Testpoint Oppo A83 Edl qualcomm 9008Q Chanel8.8stars based on9reviewsTất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy, chọc testpoin. Oppo A83 Testpoin Open MRT > MTK Tool > Boot: EMMC...
Testpoint Oppo F5/F5 Youth Edl qualcomm 9008 Testpoint Oppo F5/F5 Youth Edl qualcomm 9008Q Chanel8.8stars based on9reviewsTất cả phương pháp mới unlock oppo new boot đều phải tháo máy, chọc testpoin. Oppo F5/F5 Youth testpoin Chúc các bạn thành công!
Testpoint Vivo Y95 Edl qualcomm 9008 Testpoint Vivo Y95 Edl qualcomm 9008Q Chanel8.8stars based on9reviewsEdl testpoint Vivo Y95, Edl mode checkpoint pinout, Computer received qualcom 9008 driver. Chúc các bạn thành công!
Testpoint Vivo Y91 Edl qualcomm 9008 Testpoint Vivo Y91 Edl qualcomm 9008Q Chanel8.8stars based on9reviewsEdl testpoin Y91, Edl mode checkpoin pinout, Computer received qualcom 9008 driver Chúc các bạn thành công!
Testpoint Vivo V11 Edl qualcomm 9008 Testpoint Vivo V11 Edl qualcomm 9008Q Chanel8.8stars based on9reviewsEdl testpoin Vivo V11, Edl mode checkpoin pinout, Computer received qualcom 9008 driver Chúc các bạn thành công!
Mở khóa Oppo F7 boot mới by MRT dongle Mở khóa Oppo F7 boot mới by MRT dongleQ Chanel8.8stars based on9reviewsHôm nay mình chia sẻ với mọi người TestPoint Oppo F7 để mở khóa Oppo F7 boot mới by MRT dongle (Checkpoint Pinout Oppo F7). Từ kh...

Fix lỗi MRT Dongle ver 2.60 mở lên báo lỗi error 009

24 January
Hướng dẫn fix lỗi MRT Dongle ver 2.60 mở lên báo lỗi error 009 DOWNLOAD MRT_Key_error009_fix002.7z Download > Extract > Run ... Xem tiếp >
Fix lỗi MRT Dongle ver 2.60 mở lên báo lỗi error 009 Fix lỗi MRT Dongle ver 2.60 mở lên báo lỗi error 009Q Chanel8.8stars based on9reviewsHướng dẫn fix lỗi MRT Dongle ver 2.60 mở lên báo lỗi error 009 DOWNLOAD MRT_Key_error009_fix002.7z Download > Extract > Run ...